Destreses bàsiques , Comprensió lectora, Llengua catalana i literatura, 3 ESO. Edició 2014 26,93 EUR*